Αποπεράτωση και Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Καλαβρύτων

Αποπεράτωση και Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Καλαβρύτων

anaplasiΈνα μεγάλο έργο για την πόλη των Καλαβρύτων ξεκίνησε. Ένα έργο που θα αναπλάσει και θ’ αναδείξει την κεντρική πλατεία Ζαϊμαίων, το κάτω μέρος του πεζοδρόμου, τα πεζοδρόμια γύρω από το Μουσείο και τον κάθετο δρόμο προς το Γυμνάσιο, άρχισε. Η όποια ενόχληση ή ταλαιπωρία μας, θα είναι μικρή και προσωρινή.
Το έργο θα είναι μόνιμο και θα το χαιρόμαστε εμείς και τα παιδιά μας.
Ξεκίνησε, σήμερα, η εκτέλεση του σημαντικού για την μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων έργου της«Αποπεράτωσης και Ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου Καλαβρύτων».
Τα στοιχεία του έργου αυτού είναι:
 1. Προϋπολογισμός μελέτης του: 750.000 Ευρώ.
 2. Ανάδοχος – Εργολάβος του έργου: Η κοινοπραξία “Παππάς Παύλος – Παπαχριστόπουλος Κων/νος – Νικολακόπουλος Ηρακλής”.
 3. Ποσό (προϋπολογισμός) σύμβασης – Εργολαβικό αντάλλαγμα: 464.141,44 Ευρώ και 106.752,53 Ευρώ ΦΠΑ,σύνολο: 570.893,97 Ευρώ.
 4. Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης: 5-7-2013.
 5. Χρόνος εκτέλεσης του έργου: 270 ημέρες ή 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 6. Χρηματοδότηση του Έργου: Το έργο, έχει, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007 – 2013” με κωδικό πράξης Ο.Π.Σ. 383761.
 7. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, μετά από πρόταση του Δημάρχου Καλαβρύτων κ. Γιώργου Λαζουρά, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Απόστολου Κατσιφάρα.
Το έργο περιλαμβάνει, την ανάπλαση τριών (3) τμημάτων του Ιστορικού Κέντρου της πόλης των Καλαβρύτων, τα οποία βρίσκονται σε άμεση επαφή με την ήδη πραγματοποιημένη, το προηγούμενο χρονικό διάστημα ανάπλαση – πεζοδρόμηση της οδού 25ης Μαρτίου και όλων των κάθετων σε αυτή οδών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την ανάπλαση:
 1. της πλατείας Ζαϊμαίων (Αλεξ. Ζαΐμη),
 2. της οδού Συγγρού από την οδό Πάνου Πόλκα έως την οδό Λοχαγού Β. Καποτά, εμπρός από το Μουσείο Ολοκαυτώματος καθώς και τα πεζοδρόμια των οδών Πάνου Πόλκα και Αγ. Αλεξίου, που βρίσκονται σε επαφή με το χώρο του Μουσείου και
 3. της οδού Κων/νου Κωνσταντίνου (από την Αγίου Αλεξίου μέχρι το Γυμνάσιο).
Το έργο, έχει ως στόχο την λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου κίνησης των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, που θα «κατευθύνει» λειτουργικά τον πεζό προς τα κυριότερα ιστορικά σημεία αναφοράς της πόλης, θα αναβαθμίζει αισθητικά το δομημένο της περιβάλλον και θα αναδεικνύει το ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα του τόπου.
Για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, όπως επιβάλλει ο νόμος, θα τοποθετηθεί εργοστασιακή περίφραξη, στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών και συγκεκριμένα στις περιοχές:
 • Σε λωρίδα της οδού Αγίου Αλεξίου (προς την πλευρά της πλατείας), πλάτους 4μ. από το ύψος της οδού Πάνου Πόλκα, έως το ύψος της οδού Βενιζέλου.
 • Στην οδό Κων/νου Κωνσταντίνου, καθώς και στην είσοδο του Γυμνασίου Καλαβρύτων, επί της οδού, Ευσεβίου Κηπουργού.
 • Στην οδό Πάνου Πόλκα, έναντι του Σταθμού του ΟΣΕ (στο σχηματιζόμενο τρίγωνο από την υφιστάμενη νησίδα)
Επίσης, πάλι για λόγους ασφαλείας πεζών και οχημάτων, όπως επιβάλλει ο νόμος, θα απαγορευθεί προσωρινά και κατά το διάστημα υλοποίησης των αντίστοιχων εργασιών, η στάθμευση των οχημάτων, στους παρακάτω δρόμους:
 • στην Αγίου Αλεξίου, από το ύψος της οδού Πάνου Πόλκα έως το ύψος της οδού Βενιζέλου,
 • στην Κων/νου Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος, δηλ. από το ύψος της οδού Αγίου Αλεξίου έως το ύψος της οδού Ευσεβίου Κηπουργού,
 • στην Πάνου Πόλκα έναντι Σταθμού του ΟΣΕ,
 • στην Ευσεβίου Κηπουργού, από το ύψος της οδού 13ης Δεκεμβρίου έως το ύψος της οδού Ανδρέα Λόντου.
Επισημαίνεται ότι, όταν, κατασκευάζεται ένα τμήμα του έργου αυτού θα αίρονται και οι αντίστοιχες περιφράξεις και οι περιορισμοί στη στάθμευση.
Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις, ανά τμήμα του έργου, είναι οι εξής:
1. Πλατεία Ζαϊμαίων (Αλεξ. Ζαΐμη)
Η πλατεία Αλεξ. Ζαίμη βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο της πόλης και η ανάπλασή της θα αποτελέσει την ολοκλήρωση της συνολικής εικόνας του ιστορικού κέντρου.
Η μελέτη περιλαμβάνει την απομάκρυνση των διάσπαρτων κατασκευών και παρτεριών που κατακερματίζουν το χώρο, με την πρόβλεψη διατήρησης της υπάρχουσας υψηλής φύτευσης, την ελαχιστοποίηση των υψομετρικών διαφορών ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητικός ελεύθερος χώρος, καθώς και την ανάδειξη των σημαντικών μνημείων – Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου και Ηρώο – που βρίσκονται επί της πλατείας.
Προβλέπεται ο εξοπλισμός της πλατείας με φωτιστικά σώματα, η κατασκευή νέου πρωτότυπου σιντριβανιού, η οργάνωση και οριοθέτηση χώρου μικρών εκδηλώσεων καθώς και των χώρων των τραπεζοκαθισμάτων, και η επίστρωση των δαπέδων με υλικά που θα την αναδείξουν και θα την ενοποιήσουν με το υπόλοιπο ιστορικό κέντρο.
2. Κάτω μέρος του πεζοδρόμου (οδός Συγγρού) και πεζοδρόμια γύρω από το Μουσείο
Η οδός Συγγρού, λειτουργεί, ήδη, ως πεζόδρομος και αποτελεί συνέχεια της πεζοδρομημένης και διαμορφωμένης οδού 25ης Μαρτίου. Οι δυο αυτές οδοί διασχίζουν όλο το ιστορικό κέντρο Καλαβρύτων και συνδέουν το σιδηροδρομικό σταθμό του οδοντωτού με το ξενοδοχείο Χελμός δημιουργώντας έναν άξονα, ένα γραμμικό σύνολο, που κατά μήκος του βρίσκονται πολλά από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης (Μουσείο Ολοκαυτώματος, Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου, πλατεία Αλ. Ζαΐμη).
Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει έργα υποδομής (δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη καθώς και δίκτυο ομβρίων), και επιστρώσεις δαπέδων ώστε και μορφολογικά να συνδεθεί με την ήδη πραγματοποιημένη ανάπλαση, στην οποία έχει με επιτυχία όπως αποδείχθηκε επιχειρηθεί μια αρχιτεκτονική αποτύπωση – προέκταση της γραμμής του οδοντωτού σιδηροδρόμου, που αποτελεί σήμα κατατεθέν για την πόλη των Καλαβρύτων. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί, θα είναι ίδια, με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην οδό 25ης Μαρτίου κι έτσι όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης θα αποκτήσει την ίδια μορφή και χαρακτήρα σε όλο του το μήκος.
Η ανάπλαση των πεζοδρομίων, γύρω από το Μουσείο Ολοκαυτώματος (στις οδούς Πάνου Πόλκα και Αγ. Αλεξίου), αφ’ ενός αναδεικνύει το κτήριο του Μουσείου και αφετέρου λειτουργεί, σαν ορόσημο για την είσοδο στο Ιστορικό κέντρο, από την πλευρά του Σιδηροδρομικού Σταθμού.
3. Δρόμος προς το Γυμνάσιο (οδός Κων/νου Κωνσταντίνου)
Η οδός Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου συνδέει την οδό Αγ. Αλεξίου με την οδό Κουτσοχέρα και αποτελεί συνέχεια της ήδη διαμορφωμένης οδού Λοχαγού Β. Καποτά και κατά συνέπεια της πραγματοποιηθείσας προηγούμενης ανάπλασης του ιστορικού κέντρου.
Στη συμβολή της με την οδό Αγ. Αλεξίου βρίσκεται το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος (παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων), ενώ στην οδό Κουτσοχέρα οι εγκαταστάσεις του σημερινού Γυμνασίου – Λυκείου Καλαβρύτων, η είσοδος των οποίων έχει πρόσφατα επανακατασκευαστεί από τον Δήμο Καλαβρύτων, στην ιστορική της θέση, ακριβώς απέναντι από την συμβολή της Κων/νου Κωνσταντίνου με την Κουτσοχέρα. Η σύνδεση των δύο αυτών κτηρίων (το παλαιό σχολείο με το νέο) έχει ιδιαίτερη σημασία αφού οι μαθητές, στη διαδρομή για το σχολείο τους θα βρίσκονται καθημερινά σε επαφή με την ιστορία και τις μνήμες της πόλης.
Από το κατώτερο τμήμα της οδού (στη συμβολή της με την οδό Αγ Αλεξίου), αρχίζει το “Μονοπάτι – Δρόμος της θυσίας”,που πρόκειται να συνδέσει το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος με τον Τόπο Θυσίας, ως μνημείο για τα γεγονότα του 1943, που άλλαξαν τη ζωή της πόλης.
Η διάνοιξη της οδού έγινε πρόσφατα από τον Δήμο Καλαβρύτων, με την απομάκρυνση κατασκευών στη συμβολή της με την οδό Αγίου Αλεξίου και τη διαμόρφωση των υψομέτρων της οδού. Ωστόσο η οδός δεν έχει μέχρι σήμερα διαμορφωθεί – επιστρωθεί οριστικά και συνεπώς δεν λειτουργεί για τους πεζούς και τα οχήματα. Ο Δήμος Καλαβρύτων, πρόκειται να μεριμνήσει άμεσα για την απομάκρυνση περιφράξεων και άλλων κατασκευών, που βρίσκονται, εκτός των ρυμοτομικών γραμμών.
Η μελέτη, προβλέπει την διαμόρφωση της οδού με δύο λωρίδες κίνησης οχημάτων, μία λωρίδα στάθμευσης σε τμήμα του συνολικού μήκους της και πεζοδρόμιο ικανού πλάτους από τη μία πλευρά προκειμένου να διευκολύνεται η κίνηση των μαθητών.
Προβλέπονται επίσης η τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης, η τοποθέτηση αγωγού ομβρίων, ο φωτισμός, η δενδροφύτευση, ο εξοπλισμός με παγκάκια και απορριμματοδέκτες και η επίστρωση των δαπέδων με υλικά ίδιου ύφους με αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί στην ανάπλαση του ιστορικού κέντρου.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος Λαζουράς, ζητά, την κατανόηση των Καλαβρυτινών, από την πρόσκαιρη και μικρή ενόχληση, λόγω της εκτέλεσης των έργων, η οποία είναι, σύμφυτη, με κάθε έργο είτε δημοτικό – δημόσιο, είτε, ιδιωτικό.
Χωρίς δε, πρόσκαιρες και παροδικές ενοχλήσεις δεν γίνεται κανένα έργο και τα πράγματα μένουν ως έχουν.
ΟΜΩΣ οι ταλαιπωρίες και οι δυσλειτουργίες είναι προσωρινές και το σημαντικό έργο, που άρχισε να κατασκευάζεται, στα Καλάβρυτα, μόνιμο και θ’ αλλάξει, προς το καλύτερο, τη ζωή μας και τη λειτουργία των επιχειρήσεών μας, για τα επόμενα, πολλά, χρόνια.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *