Λίγα λόγια ...

* Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Άνω Βλασία Καλαβρύτων.
* Είμαι παντρεμένος και έχω δύο γιούς. Τελείωσα, με άριστα, τις γυμνασιακές μου σπουδές και εισήχθη στο Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
* Σαν φοιτητής ασχολήθηκα ενεργά με το συνδικαλισμό και εκλέχθηκα πολλές φορές εκπρόσωπος των φοιτητών της Νομικής στα συλλογικά φοιτητικά όργανα.
* Υπηρέτησα στην Πολεμική Αεροπορία ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Αμύνης Αεροδρομίων.

Από όλες τις παραπάνω θέσεις που πέρασα, η προώθηση, η επίλυση και η εξυπηρέτηση προβλημάτων και θεμάτων του Δήμου Καλαβρύτων, των τοπικών διαμερισμάτων του καθώς και των κατοίκων τους αποτελούσε βασική μου προτεραιότητα.