Εκδήλωση ενημέρωσης ανέργων αγροτών και νέων επιστημόνων, στα Καλάβρυτα, στις 21-2-2014

Εκδήλωση ενημέρωσης ανέργων αγροτών και νέων επιστημόνων, στα Καλάβρυτα, στις 21-2-2014

lazouras2013Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος Λαζουράς, με αφορμή, την πραγματοποίηση  στα Καλάβρυτα ενημερωτικής εκδήλωσης για άνεργους αγρότες, και νέους επιστήμονες δήλωσε:
“Ο Δήμος Καλαβρύτων, εργαζόμενος, καθημερινά, με νέο, σύγχρονο και δημιουργικό πνεύμα, μεθοδικά, οργανωμένα και αθόρυβα, συμμετέχει σε δύο (2) αναπτυξιακές συμπράξεις που υλοποιούν δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας. Έτσι, στη σημερινή δυσχερή οικονομική και κοινωνική συγκυρία, που η ανεργία, ιδίως των νέων, αποτελεί μάστιγα, εξασφαλίζει προοπτικές υποστήριξης, ανέργων, αγροτών και νέων επιστημόνων, με σκοπό, είτε, την πρόσληψή τους από επιχειρήσεις, είτε, τη δημιουργία δίκης τους επιχείρησης, είτε, την επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Με πράξεις και έργα λοιπόν, και όχι με λόγια και ψεύτικες υποσχέσεις, αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα και δίνουμε ελπίδα στους νέους μας”.
Ο Δήμος Καλαβρύτων, στα πλαίσια της προσπάθειάς του για την καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή και την ενίσχυση, υποστήριξη και τόνωση της απασχόλησης ανέργων αγροτών και νέων επιστημόνων, συμμετέχει και στην αναπτυξιακή σύμπραξη (Α.Σ.) ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ, το καταστατικό της οποίας υπέγραψε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος Λαζουράς, στην οποία ανατέθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η ολοκληρωμένη παρέμβαση “ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ”.
Για την υλοποίηση και προώθηση της δράσης αυτής θα διεξαχθεί στα Καλάβρυτα ενημέρωση ανέργων αγροτών και νέων επιστημόνων.
H πρώτη ανοιχτή αυτή, ενημερωτική εκδήλωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Καλαβρύτων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου και ώρα 6μμ στα Καλάβρυτα στο Αρχοντικό Παλαιολογίνας (οδός Αγίου Αλεξίου).
Στην εκδήλωση θα γίνει αναλυτική ενημέρωση, από ειδικούς συμβούλους του έργου, για τις διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα των ενδιαφερομένων, που μπορεί να είναι άνεργοι, αγρότες ή νέοι επιστήμονες ενώ η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στην ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας της Α.Σ. «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» θα είναι έως 14 Μαρτίου 2014.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και συγκροτείται από τους παρακάτω φορείς:
 • Συντονιστής:ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΝ.Α.Δ.Ε)
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ
 • ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ
 • I FORCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E
 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη:
 • ανέργων με σκοπό την πρόσληψή τους από επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα προγράμματα χρηματοδότησης νέων θέσεων απασχόλησης,
 • ανέργων οι οποίοι ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ειδικών κατηγοριών νέων επιστημόνων και αγροτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Οι ωφελούμενοι του σχεδίου θα έχουν τη δυνατότητα να:
 • εξασφαλίσουν χρηματοδότηση (από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους) στα πρώτα / νέα επιχειρηματικά τους βήματα
 • ωριμάσουν σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρηματικότητας την ιδέα τους για δημιουργία της δικής τους επιχείρηση ή της νέας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
 • καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο, βιώσιμο και ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο για την νέα τους επιχειρηματική δραστηριότητα
 • δημιουργήσουν ένα πρώτο δίκτυο πελατών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο
 • συνεργαστούν σε ομάδες προκειμένου να ιδρύσουν νέες καινοτόμες (σε δομή και περιεχόμενο) επιχειρήσεις στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας
 • να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (τηλ.. 210-6141802, 2610 226277 e-mail: info@iforce.gr).
Μέσα στις επόμενες μέρες θα τεθεί σε λειτουργία και ο διαδικτυακός τόπος της Α.Σ. «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ»www.sinepixiro.eu όπου θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τοέργο.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *